Wordpress Themes - TrueThemes

ÇİFT DİLLİ EĞİTİM

Çocuğa doğuştan verilen dil edinme kabiliyeti tek dil için değildir. İki dilli ortamda büyüyen bir çocuk için, ya birinci dilde (anadilinde/aile dilinde) veya ikinci dilde (toplum dilinde) dil edinme diye bir durum yoktur. Bilakis, hem birinci dilde, hem de ikinci dilde dil edinme vardır. Bugün dünyada çocukluğundan itibaren iki veya daha fazla dil bilen çok sayıda insan vardır. Göçmen aile çocukları bunun en yaygın örneğidir.
Bu çocuklar yeni ülkelerinin dilini çoğu zaman eğitime gerek kalmadan, hızla ve zahmetsizce edinirler. Bir başka örnek, iki farklı dil konuşulan ailelerin çocuklarıdır. Üçüncü örnek, yabancı bakıcı yanında büyüyen çocuklardır. Bu çocuklar her iki dili de eğitim almadan ve hızla öğrenirler. Çocukların küçükken iki dili birden öğrenmeleri, iki dilin de çocukla eşit derecede konuşulmasıyla mümkün olmaktadır.
Doğdukları andan veya bir-iki yaşından itibaren iki farklı dil konuşulan bir ortamda büyüyen çocuklar, yaratılışta lütfedilen dil edinme mekanizması sayesinde, iki hatta daha fazla dili aynı anda edinebilirler. Böyle bir durum, anne-babadan en az birinin ikinci bir dil bilmesi ve birinin çocukla sürekli bir dili, diğerinin ise öbür dili konuşması hâlinde gerçekleşebilir. Eğer anne-baba anadilinden başka dil bilmiyorsa, çocukla bebeklikten itibaren yabancı dil bilen bir bakıcı ilgilenebilir.
Bu durumda çocuk ondan yabancı dili, anne-babasından da ikinci dili edinir. Eğer anne-baba göçmen durumunda ise ve çocuk okul öncesi eğitime devam ediyorsa, bu durumda da çocuk iki dili birden eşit derecede edinebilir. Bunun için anne-babanın evde anadilini kullanması gerekir. Çocuk onlardan anadilini, okuldan da ikinci dili edinir. .

Wordpress Theme Marketplace

Dil Eğitimi

Öğrencilerimiz 8. ve 12. sınıflarda uluslararası geçerliliği olan Dual Skills Diploma in English diploması almaya hak kazanırlar.
İngiltere’deki eğitim modeline paralel hazırlanan özel ders müfredatı uygulanır. İngilizce iletişim kurma ve kendini ifade etmede maksimum gelişme ve ilerleme sağlar.
Öğrencinin İngilizce seviyesindeki değişikliklerin izlenebilmesi için farklı dönemlerde seviye tespit sınavı yapılır. Girişimcilik, inisiyatif alma, sosyal sorumluluk bilincini artırma, öğrenebilme yeteneği gibi öğrencilerin becerilerini artıracak projeler geliştirilir.
Uluslararası yarışmalar, kültür sanat projeleri ve eğitim kulüpleri sayesinde öğrencinin farklı sosyal alanları keşfetmesi sağlanır. Meslek edinme ve üniversitede doğru tercih yapma gibi konularda özel eğitim koçuyla öğrencinin beceri ve kabiliyetine göre birebir öğrenci takibi sağlanır, kariyer planlaması yapılır.
Bu zamana kadar dil, iletişim kurmanın dışında sadece sınav geçme odaklı öğretilmiştir. İngiliz Kültür Kolejleri’nce benimsenen İletişimsel Yaklaşıma göre dil bir iletişim aracı olarak ele alınmaktadır.
Okulumuzda sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler, projeler, oyunlar ve yaratıcı rollerle gerçek bir iletişim ortamı oluşturulmaktadır.
İletişimsel Yaklaşımla yazma, okuma, konuşma, anlamadan oluşan dört beceriyi geliştirmek, öğrencilerimizin öğrendikleri dilleri aktif bir şekilde kullanmalarını sağlamak, öğrendikleri dillerin konuşulduğu ülkelere gittiklerinde günlük durumlarla başa çıkmalarını sağlamak hedefimizdir.

Wordpress Themes - TrueThemes

Almanca Dil Eğitimi

Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak Almancaca eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimiz Anasınıflarımızdan itibaren 2. Dil Yabancı dil eğitimlerini almaktadırlar.

Wordpress Themes - TrueThemes

İngilizce Dil Eğitimi

Dil Eğitimi 1.sınıf Öğrencilerimiz 16 saat İngilizce ders görmektedirler. Sınıflarımızda Matematik derslerinin ek çalışmaları İngilizce olarak sunulmaktadır. 2.dil olarak Almanca dersi haftalık 2 saat olarak planlamıştır. Öğrencilerimiz 1.sınıf sonunda A1, 2.Sınıf sonunda A2, 3.sınıf sonunda B1, 4.sınıf sonunda B2 ile mezun olup Avrupa Dil Pasaportunu almaktadırlar. İngilizceyi bir ders olarak değil, hayatın olağan akışı içinde bir dil olarak ediniyoruz. Bu sayede çocuklarımız, ebeveynlerinden biri yabancı biri Türk olan her çocuk gibi, 2 farklı dil konuşan öğretmeni olduğu için İngilizce eğitimini bir ders olarak görmez, günlük yaşantısının bir parçası olarak görür.

Wordpress Themes - TrueThemes

TÜRKİYE GENELİ SINAVLAR, YAPRAK TEST UYGULAMALARI, ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI

İngiliz Kültür Kolejleri sınıf seviyesinde saat 18.000 öğrencinin katıldığı Türkiye Geneli Sınavları ilk dönem ayda 1 kez, 2.dönem ayda 2.kez uygulamaktadır. Deneme sınavlarının çözümleri sınavdan sonra sınıf içinde yapılmaktadır. Türkiye Geneli Sınav sonuçları Akademik Başarı Arttırma Kurulu tarafından her öğrenci ile bireysel görüşülüp, hedefler verilerek dağıtılmaktadır. Her bir kazanım önemlidir. Kazanımlar anlatıldıktan sonra öğrencilerimizin Sınıf İçi Yaprak Testlerini tek tek değerlendiriyoruz. Sonuçları siz değerli velilerimiz ile paylaşmaktayız. Her bir ünite sonunda ünite değerlendirme sınavlarını uyguladıktan sonra öğrencilerimizin Ünite Değerlendirme sonuçlarını tek değerlendiriyoruz. Sonuçları siz değerli velilerimiz ile paylaşmaktayız.

Wordpress Themes - TrueThemes

AKADEMİK TAKVİMLER VE ETKİNLİK TAKVİMLERİ

Aylık etkinlik ve Akademik Takvimlerimiz düzenli olarak gönderilmektedir.Akademik takvimlerimizde tüm ay uygulanacak programlar, hayata hazırlık çalışmalarımız, okunacak Türkçe ve İngilizce kitaplar, öğrenilecek şiirler bulunmaktadır. Her ay okul dışı etkinliklerimiz düzenli olarak planmaktadır.

Wordpress Themes - TrueThemes

CUMARTESİ GÜNÜ PROGRAMLARI

Etkinliklerimiz ve Kulüp Çalışmalarımız düzenli olarak Cumartesi günleri yapılmaktadır. Ayrıca Cumartesi günü okuma ve yazma etkinlikleri, ders etütleri yapılmaktadır. Ders Saatleri 10.00-15.00 arasındadır. Okulumuzda cumartesi günleri saat 10:00-13:00 arasında piyano, bale, modern dans, halk oyunları, görsel sanatlar, hızlı okuma, drama-tiyatro, latin dans, satranç, voleybol, basketbol gibi sosyal etkinliklerimiz devam etmektedir. Öğrencilerimiz cumartesi günleri voleybol, basketbol sahalarımızı ve okulumuzda bulunan tematik öğrenme istasyonlarımızı aktif bir şekilde kullanabilmektedirler. Bunun yanı sıra cumartesi günleri okulumuzda ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz için akademik destek programları uygulanmaktadır. Fen, Matematik ağırlıkta olmak üzere uygulanan bu programlar öğrencilerimizin eksik oldukları, tekrar etmeye ihtiyaç duydukları ve uygulanan deneme sınavları sonucunda pekiştirilmesi gereken konular ve kazanımlar üzerinden yürütülür.

Wordpress Themes - TrueThemes

ONLİNE VELİ SEMİNERLERİMİZ

İngiliz Kültür Kolejleri Anne Baba Okulumuz Bütün anne baba ve eğitimcilere yönelik olarak “ANNE BABA OKULU” adlı online eğitim programı Her Salı saat 18:00'da yayınlanmaktadır. 8 haftalık programa İnternet üzerinden ücretsiz katılarak sertifikanızı alabilirsiniz.

Wordpress Themes - TrueThemes

HAFTALIK GÖRÜŞMELER

Online sistemlerin yanında haftalık aramalar yapılmaktadır. Öğrencilerimizin sınıf içi durumları yapılacak olan çalışmalar aktif danışman öğretmenler tarafından siz değerli velilerimize iletilmektedir.

Wordpress Themes - TrueThemes

ONLİNE İLETİŞİM

İngiliz Kültür Kolejleri online takip sistemlerini GOOGLE PLAY VE APPLE STORE’dan indirip öğrencimizin günlük ödevlerini, ders programlarını, öğretmen görüşlerini, devamsızlıklarını, etkinlik ve akademik takvimlerini takip etme fırsatı verir. Bu sayede öğrencilerimizin günlük ödevlerini görebilir, ödev kontrollerinin sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

Wordpress Themes - TrueThemes

ÖĞRETMEN KADROSU

İngiliz Kültür Kolejleri öğretmenlerine TEFL Belgesi vermektedir. (TeachIng EnglIsh as a ForeIgn Language) Tesol belgesi ile biri eğitimlerini diğeri de öğretmenlik uygulamalarını belgeleyen iki sertifika almaya hak kazanırlar. Yalnızca Türkiye’de değil, anadili İngilizce olmayan tüm ülkelerde öğretmenlik yapma fırsatı sunan TESOL sertifikası öğretmenlik kariyerinde fark yaratmak isteyen öğretmenler için büyük önem taşır.

Wordpress Themes - TrueThemes

DefterTUBE

Derslerimiz 2.sınıftan 12.sınıfa kadar internet sistemimizde yüklüdür. Öğrencilerimiz gelmediği günlerde veya eksik kazanımlarını tablet, televizyon, bilgisayar veya Vr teknolojisi ile tamamlama imkânlarına sahiptirler.