İNGİLİZ KÜLTÜR İLKOKULU


DEFTERTube - AKILLI TAHTA - AKILLI DEFTER

Ülkemizde ilk; Akıllı Defter uygulamamız sadece İngiliz Kültür Kolejleri’nde... İngiliz Kültür Kolejeri'nde çocuklarımız haftada 16 saat İngilizce eğitimi alırlar. Bunun temelinde öğrencilerimizin sürekli İngilizceye maruz kalmaları ve İngilizceyi kullanarak öğrenmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz bu 16 saatlik eğitim diliminde İngilizce Grammar (Dil Bilgisi) eğitimi yerine oyunlar, aktiviteler, şarkılar ve Role Play'ler (Canlandırma) ile eğlenerek İngilizce konuşmayı öğrenirler.
İngiliz Kültür Kolejeri’nde öğrencilerimize; içinde konu anlatımları, örnek soruları ve ödevleri bulunan kitap-defterlerimiz standart olarak verilir. Böylelikle öğrencilerimizin ayrıca defter almasına gerek kalmaz.
Bu kitap-defterlerimiz derslerde uyguladığımız akıllı tahta programımız ile birebir uyumludur. Bu sayede ülkemizin her noktasında öğretmenlerimiz aynı kalitede hizmet vermektedir. Ayrıca velilerimiz ek defter alma mecburiyetinden kurtulurlar.
Derslerimiz 2.sınıftan 12.sınıfa kadar internet sistemimizde yüklüdür. Öğrencilerimiz gelmediği günlerde veya eksik kazanımlarını tablet, televizyon, bilgisayar veya Vr teknolojisi ile tamamlama imkânlarına sahiptirler.


ULUSLARARASI GEÇERLİ DİPLOMA

Öğrencilerimiz Dual Skills Diploma in English Çift Diploma Programı sayesinde mezun olurken 2 diplomayı alabilirler. Bu program İngiltere’deki eğitim müfredatını ülkemizdeki mevcut eğitim müfredatına uyarlar. Çift diploma almak isteyen öğrencilerimiz her eğitim-öğretim yılı sonunda 2 hafta sürecek eğitim kampına katılırlar. Kamp süresince İngilizce ağırlıklı Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleri verilir. Ayrıca öğrencilerimiz Kariyer Planlama, İngilizce Bilgi Teknolojileri, İngiliz Dili ve Edebiyatı gibi seçmeli dersler alırlar. Eğitim sonunda alınan müfredat ve seçmeli dersler ile ilgili yapılacak gelişim testini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz 2. diplomayı almaya hak kazanırlar. Öğrencilerimiz aldıkları 2. diploma ile İngiltere’de fark dersleri, hazırlık sınıfı, giriş sınavı gibi prosedürlere takılmadan eğitim hayatlarına devam edebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz her yaz yapılacak eğitim kamplarında alacakları seçmeli dersler ile İngiltere’ye gittiklerinde ülkenin kültürüne ve yaşam şartlarına rahatlıkla uyum sağlayabilmektedirler. .


ÖĞRENCİ VELİ OKUL İŞBİRLİĞİ

A-ONLİNE İLETİŞİM

İngiliz Kültür Kolejleri online takip sistemlerini GOOGLE PLAY VE APPLE STORE’dan indirip öğrencimizin günlük ödevlerini, ders programlarını, öğretmen görüşlerini, devamsızlıklarını, etkinlik ve akademik takvimlerini takip etme fırsatı verir. Bu sayede öğrencilerimizin günlük ödevlerini görebilir, ödev kontrollerinin sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

B-HAFTALIK GÖRÜŞMELER

Online sistemlerin yanında haftalık aramalar yapılmaktadır. Öğrencilerimizin sınıf içi durumları yapılacak olan çalışmalar aktif danışman öğretmenler tarafından siz değerli velilerimize iletilmektedir.

C-ONLİNE VELİ SEMİNERLERİ

İngiliz Kültür Kolejleri Anne Baba Okulumuz Bütün anne baba ve eğitimcilere yönelik olarak “ANNE BABA OKULU” adlı online eğitim programı Her Salı saat 18:00'da yayınlanmaktadır. 8 haftalık programa İnternet üzerinden ücretsiz katılarak sertifikanızı alabilirsiniz.AKADEMİK YAŞAM

A-TÜRKİYE GENELİ SINAVLAR, YAPRAK TEST UYGULAMALARI, ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI

İngiliz Kültür Kolejleri sınıf seviyesinde 18.000 öğrencinin katıldığı Türkiye Geneli Sınavları ilk dönem ayda 1 kez, 2.dönem ayda 2.kez uygulamaktadır. Deneme sınavlarının çözümleri sınavdan sonra sınıf içinde yapılmaktadır. Türkiye Geneli Sınav sonuçları Akademik Başarı Arttırma Kurulu tarafından her öğrenci ile bireysel görüşülüp, hedefler verilerek dağıtılmaktadır. Her bir kazanım önemlidir. Kazanımlar anlatıldıktan sonra öğrencilerimizin Sınıf İçi Yaprak Testlerini tek tek değerlendiriyoruz. Sonuçları siz değerli velilerimiz ile paylaşmaktayız. Her bir ünite sonunda ünite değerlendirme sınavlarını uyguladıktan sonra öğrencilerimizin Ünite Değerlendirme sonuçlarını tek değerlendiriyoruz. Sonuçları siz değerli velilerimiz ile paylaşmaktayız.

B-AKADEMİK TAKVİMLER VE ETKİNLİK TAKVİMLERİ

Aylık etkinlik ve Akademik Takvimlerimiz düzenli olarak gönderilmektedir. Akademik takvimlerimizde tüm ay uygulanacak programlar, hayata hazırlık çalışmalarımız, okunacak Türkçe ve İngilizce kitaplar, öğrenilecek şiirler bulunmaktadır. Her ay okul dışı etkinliklerimiz düzenli olarak planlanmaktadır.

C-CUMARTESİ GÜNÜ PROGRAMLARI

Etkinliklerimiz ve Kulüp Çalışmalarımız düzenli olarak Cumartesi günleri yapılmaktadır. Ayrıca Cumartesi günü okuma ve yazma etkinlikleri, ders etütleri yapılmaktadır. Ders Saatleri 10.00-15.00 arasındadır.

D-HER ÖĞRETMENE TEFL BELGESİ

İngiliz Kültür Kolejleri’nin kurumsal yeterlilikleri İngiltere’nin saygın kuruluşlarından Harvard Publishers and Qualifications tarafından sertifikalandırılmıştır. Bu süreçte okulumuz dil yeterliliklerinde dünya çapında tanınan sertifikaya sahip öğretmenlerce eğitilmiş olacaklardır. İngiliz Kültür Kolejleri’nde öğretmenlerimiz dünyanın her ülkesinde öğretmenlik yapma becerisini ve sertifikasını hizmet içi eğitimlerde almaktadır.
İNGİLİZ KÜLTÜR "DİL EĞİTİMİ"

Öğrencilerimiz 16 saat İngilizce ders görmektedirler. Sınıflarımızda Matematik derslerinin ek çalışmaları İngilizce olarak sunulmaktadır. 2.dil olarak Almanca dersi haftalık 2 saat olarak planlamıştır. Öğrencilerimiz 1.sınıf sonunda A1, 2.SINIF sonunda A2, 3.sınıf sonunda B1, 4.sınıf sonunda B2 ile mezun olup Avrupa Dil Pasaportunu almaktadırlar. İngilizceyi bir ders olarak değil, hayatın olağan akışı içinde bir dil olarak ediniyoruz. Bu sayede çocuklarımız, ebeveynlerinden biri yabancı biri Türk olan her çocuk gibi, 2 farklı dil konuşan öğretmeni olduğu için İngilizce eğitimini bir ders olarak görmez, günlük yaşantısının bir parçası olarak görür. İngiliz Kültür Kolejeri'nde çocuklarımız haftada 16 saat İngilizce eğitimi alırlar. Bunun temelinde öğrencilerimizin sürekli İngilizceye maruz kalmaları ve İngilizceyi kullanarak öğrenmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz bu 16 saatlik eğitim diliminde İngilizce Grammar (Dil Bilgisi) eğitimi yerine oyunlar, aktiviteler, şarkılar ve Role Play'ler (Canlandırma) ile eğlenerek İngilizce konuşmayı öğrenirler.

A-İNGİLİZCE MATEMATİK VE FEN BİLGİSİ

İngiliz Kültür Kolejleri’nin öncelikli hedefi ülkemizdeki eğitim kalitesinin uluslararası ölçütlere getirilmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda öğrencilerimizin tüm dünyadaki kendi yaşıtlarıyla aralarında seviye farkı olmaması gerekir. Bunun için de öğrencilerimiz diledikleri bilimsel araştırmayı ya da çalışmayı rahatlıkla yapsınlar diye okullarımızda Matematik ve Fen Bilgisi dersleri İngilizce işlenmektedir.

B-AVRUPA DİL PORTFOLYOSU

Avrupa Konseyi tarafından alınan kararlarla birçok konuda standartlaşmaya gidildiği üzere yabancı dil öğretiminde de ortak bir standarda ihtiyaç duyulmuştur. Avrupa Dil Portfolyosu, okulda veya okul dışında dil öğrenen veya öğrenmiş kişilerin, dil öğrenme konusunda edindikleri tecrübe ile yaşadıkları kültürel deneyimlerin tamamını kaydedip ifade edebilecekleri bir dökümandır. Avrupa Dil Portfolyosu, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'na (The Common European) dayalı bir değerlendirme sistemidir ve okulumuz bu sisteme geçmiştir. "Öğrenen Özerkliği" ve "Kendini Değerlendirme" bu portfolyonun dayandığı eğitim kavramlarıdır. Her öğrencimiz bu sürece girer ve dil yeterliliklerini Avrupa Dil Portfolyosu ile belgeler. İngiliz Kültür Kolejleri ülkemizde Avrupa Konseyi onaylı bu programı uygulamaya yetkili az sayıdaki eğitim kuruluşundan bir tanesidir.

C-İLETİŞİMSEL DİL ÖĞRETİMİ

Bu zamana kadar dil, iletişim kurmanın dışında sadece sınav geçme odaklı öğretilmiştir. İngiliz Kültür Kolejleri’nce benimsenen İletişimsel Yaklaşıma göre dil bir iletişim aracı olarak ele alınmaktadır. Okulumuzda sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler, projeler, oyunlar ve yaratıcı rollerle gerçek bir iletişim ortamı oluşturulmaktadır. İletişimsel Yaklaşımla yazma, okuma, konuşma, anlamadan oluşan dört beceriyi geliştirmek, öğrencilerimizin öğrendikleri dilleri aktif bir şekilde kullanmalarını sağlamak, öğrendikleri dillerin konuşulduğu ülkelere gittiklerinde günlük durumlarla başa çıkmalarını sağlamak hedefimizdir.

D-ULUSLARARASI DİL SINAVI

Ulusal Değerlendirme Sınavlarımız sayesinde okullarımızın ve öğrencilerimizin akademik başarıları da düzenli olarak kontrol edilmektedir. Her iki eğitim döneminde birer kez olmak üzere yılda iki kez “İngiliz Kültür Koleji Ulusal Değerlendirme Sınavı” yapılır. Hem okul yönetimi hem de öğrencilerimiz ve velilerimiz sınav sonuçlarını online öğrenebilirler. Türkiye genelindeki tüm İngiliz Kültür Koleji öğrencilerinin katıldığı sınav sonucunda öğrencilerimiz hem okullarında hem de Türkiye genelindeki durumlarını görebilirler.