Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığı
  • Okulumuzda Beden eğitimi ve spor ile ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinme öğretilmektedir. Ders içerikleri olarkak Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme, İyi duruş alışkanlığı edinebilme, Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme, Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme, Milli Bayramlar ve Kurtuluş Günlerinin anlamını ve önemini kavrayabilme, törenlere katılmaya istekli olabilme, Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilme tanımlanabilir.–İngiliz Kültür Okulları